Đồng Nai: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã ban hành chương trình công tác năm 2023 với các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, nhất là xây dựng thương hiệu sản phẩm tỉnh, vùng và Quốc gia...

479

Đại biểu cắt băng chúc mừng chuyến hàng chuối tuơi xuất khẩu đầu năm 2023 sang thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3 – 3,5%. Trong đó: trồng trọt tăng 2 – 2,2%; chăn nuôi tăng 4,5 – 5%; thủy sản tăng 4,5 – 4,7%; lâm nghiệp tăng 2,7 – 2,9%; GRDP nông lâm thủy sản tăng 2,8 – 3,2%; Giá trị sản xuất trên ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 146 triệu đồng/ha/năm; Sản lượng thịt hơi các loại 677.710 tấn; sản lượng thủy sản 76.000 tấn; sản lượng lương thực có hạt 606.000 tấn; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 540.000 m3; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 42,424 tỷ đồng; thu Quỹ phòng chống thiên tai đạt 50 tỷ đồng;

Dự kiến năm 2023, Đồng Nai sẽ xuất khẩu trên 500.000 tấn chuối

Phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu theo nghị quyết được Tỉnh ủy giao.

Thành lập mới 10 HTXNN, 50 Câu lạc bộ – Tổ hợp tác; 31 dự án/kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; ít nhất 37 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Đối với chỉ tiêu về xã hội, giữ vững tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước theo quy chuẩn ≥ 83,5 %. Trong đó từ công trình cấp nước 48,16% (từ Công trình cấp nước tập trung 21,87%, công trình cấp nước đô thị 26,29%). Và về Chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ che phủ cây xanh 52%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 28,3% v…v.

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở NN&PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm sản, lâm nghiệp và phát triển chế biến nông sản.