Sông Đồng Nai – Tiềm năng của dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam

Được biết đến là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, sông Đồng Nai được kỳ vọng là nơi cung cấp nguồn lợi về về thủy điện, kinh tế, du lịch giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

469

Sông Đồng Nai có độ dài 586 km, chảy qua 6 tỉnh thành phố là Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con sông nội địa dài nhất Việt Nam và có lưu vực lớn thứ hai trong khu vực Nam Bộ sau sông Cửu Long.