Sai phạm về tài chính, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Trương Thị Hiền chưa bị kỷ luật?

Ngày 22/11/2021, Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tiến hành họp và bỏ phiếu, ra nghị quyết xử lý kỷ luật đối với hàng loạt các cá nhân sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại trường này.

1498

Bà Trương Thị Hiền phát biểu trong Hội nghị tổng kết của trường. 

Theo đó, căn cứ vào Kết luận thanh tra số 611/KL-BGDĐT về công tác quản lý tài chính tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, ông Lê Hiếu Giang và bà Trương Thị Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong việc ký bảng kê chứng từ rút dự toán và danh sách chi trả tiền miễn học phí sinh viên sư phạm không đúng quy định với khoản tiền lên đến hơn 11 tỉ đồng. Riêng bà Trương Thị Hiền với vai trò nguyên Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trong việc đề xuất sử dụng kinh phí cấp bù học phí sinh viên sư phạm, cấp bù tiền miễn giảm học phí không đúng quy định, việc sử dụng số tiền chênh lệch nói trên không đúng mục đích, tính chất nguồn kinh phí là vi phạm quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, nếu sai phạm không bị phát hiện ngân sách Nhà nước sẽ thất thoát hơn 11 tỉ đồng.

Một văn bản gây nhiều băn khoăn

Tuy phải chịu trách nhiệm với hàng loạt sai phạm kể trên và đang trong thời gian xem xét kỷ luật Đảng, nhưng ngày 17/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại ban hành Văn bản số 5900/BGDĐT-TCCB về việc kiện toàn Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Trường đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Văn bản của Bộ yêu cầu tập thể lãnh đạo trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM xây dựng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với bà Trương Thị Hiền và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống đã hết thời hạn bổ nhiệm; xin ý kiến Đảng ủy trường và trình hội đồng trường xem xét, quyết định.

Hội đồng trường thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền và các chức danh quản lý khác theo đúng quy định của pháp luật. Kiện toàn hội đồng trường, cụ thể thực hiện quy trình, thủ tục bổ sung 2 thành viên hội đồng trường (do ông Đỗ Văn Dũng thôi thành viên đương nhiên và ông Ngô Anh Tuấn xin thôi thành viên); làm việc với các thành viên hiện tại để xin ý kiến về việc tiếp tục hoặc không tiếp tục tham gia hội đồng trường; thực hiện trình tự, thủ tục thay thế (nếu có).

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội đồng trường Trường đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM thực hiện trình tự, thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng hoặc giao quyền hiệu trưởng, đảm bảo yêu cầu với vị trí hiệu trưởng hoặc được giao quyền hiệu trưởng phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để điều hành, quản lý hoạt động của trường đi vào ổn định; được đa số thành viên tập thể lãnh đạo mở rộng tín nhiệm.

Những băn khoăn có cơ sở

Khi nhận được văn bản trên, nhiều cán bộ giảng viên và hội đồng trường này đã tỏ ra băn khoăn, một giảng viên của trường cho biết: “Ông Đỗ Văn Dũng và Lê Hiếu Giang đều đã bị kỷ luật, còn bà Trương Thị Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng, nguyên Kế toán trưởng, do các vi phạm diễn ra từ năm 2014, nên hết thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính, nhưng chưa hết thời hiệu thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy chắc chắn đang trong quá trình xem xét thi hành kỷ luật Đảng với các sai phạm nghiêm trọng như vậy, nay không hiểu sao bà Hiền lại được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xem xét vị trí Phó Hiệu trưởng, có gì đó chưa thoả đáng khi Bộ ra văn bản nêu đích danh tên bà Hiền như vậy”. 

Việc Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ký Văn bản số 5900/BGDĐT-TCCB chỉ định cụ thể cá nhân trong công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà trường khiến các cán bộ, viên chức nhà trường nói riêng và dư luận nói chung đặt ra nhiều câu hỏi rằng có hay không việc định hướng nhân sự của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với ngôi trường này.

Bên cạnh đó, việc chỉ định nhân sự trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không phù hợp với quy định của pháp luật, và của Đảng. Cụ thể tại khoản 4 Điều 49 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, theo đó: “Trường hợp viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý hiện giữ. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý đó do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định”.

Tại khoản 11 điều 2 của Quyết định 102-QĐ/TW  “Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với Đảng viên đang được tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật”. 

Trên thực tế, tại thời điểm 20/11/2020, khi hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 được công nhận, quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013-2018 đối với của bà Trương Thị Hiền đã hết thời hạn bổ nhiệm, bà Trương Thị Hiền chưa có quyết định bổ nhiệm lại, nên không được thực hiện chức trách nhiệm vụ theo khoản 4 Điều 49 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Mặt khác, ngày 05/3/2021, khi hội đồng trường xem xét quyết định việc giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ Phó Hiệu trưởng theo đúng thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng trường đã xem xét, đánh giá các điều kiện và kết luận bà Trương Thị Hiền không đạt tiêu chuẩn năng lực về ngoại ngữ theo quy định về tiêu chuẩn chức vụ Phó Hiệu trưởng quy định tại quy chế tổ chức hoạt động của trường này. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan cũng không có chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự này để kiện toàn bộ máy.

Hiện nay, bà Trương Thị Hiền đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật Đảng với các vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM theo Kết luận số 611/KL-BGDĐT. Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngày 25/10/2021 Ban chấp hành Trung ương ban hành Văn bản số 37-QĐ/TW, quy định những điều Đảng viên không được làm, đối chiếu với quy định này, bà Hiền đã vi phạm vào các điều Đảng viên không được làm. Thế nhưng, thay vì đề nghị xử lý nghiêm bà Trương Thị Hiền, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại yêu cầu tập thể lãnh đạo Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. HCM xây dựng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với bà Trương Thị Hiền. Từ những cơ sở trên, có thể thấy, những băn khoăn của đội ngũ giảng viên và lãnh đạo nhà trường là có cơ sở.

Việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM trong thời điểm này là hết sức cần thiết. Nhất là trong giai đoạn hàng loạt các cá nhân trong bộ máy nhà trường vừa bị kỷ luật đối với những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian qua. Do đó, hội đồng nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những đánh giá thận trọng, kỹ càng và khách quan, để đội ngũ lãnh đạo mới đủ sức đưa ngôi trường này xứng tầm một trường đại học uy tín, là nguồn động lực phát triển bền vững cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước.

  Theo: THANH NIÊN ( https://lsvn.vn/vi-sao-voi-nhung-sai-pham-ve-tai-chinh-nguyen-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-truong-thi-hien-chua-bi-ky-luat1640177919.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo)