VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng sắp thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

16321
Vốn điều lệ dự kiến của VCI sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ lên 3.330 tỷ đồng sau khi phát hành 166 triệu cổ phiếu.
HĐQT Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) vừa công bố Nghị quyết phát hành tăng vốn. Dự kiến, Công ty sẽ phát hành 166,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ thực hiện là 1:1.
Nguồn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán 2020.
Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2021 sau khi có chấp thuận từ UBCKNN. Vốn điều lệ dự kiến của VCI sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ lên 3.330 tỷ đồng.
VCSC cua ba Nguyen Thanh Phuong sap thuong co phieu ty le 1:1
 Chủ tịch VCI – Bà Nguyễn Thanh Phượng.
Bên cạnh đó, HĐQT thông qua 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 750 tỷ đồng.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 1. Đây là loại trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, tín chấp, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu 8%/năm áp dụng cho 3 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành.
Các kỳ tiếp theo lãi suất được xác định bằn lãi suất cơ sở trung hạn kỳ hạn 3 tháng của TPBank công biên độ 0,75%/năm và trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm.
Giá trị huy động trái phiếu riêng lẻ đợt 2 là 250 tỷ đồng, lãi suất cố định 9%/năm. Kỳ hạn trái phiếu 2 năm, đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 vừa được tổ chức, VCSC dự kiến doanh thu năm 2021 đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.250 tỷ đồng, tăng 31,4%, cổ tức dự kiến 10 – 15%.
Kịch bản tăng trưởng này dựa trên cơ sở VN-Index dao động quanh 1.250 điểm vào cuối năm 2021. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, đây sẽ là năm đánh dấu Công ty vượt mức kỷ lục kết quả kinh doanh vào năm 2018, năm mà chỉ số VN-Index vượt mốc 1.200 điểm.
Theo lãnh đạo Bản Việt, con số lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng sẽ được duy trì ít nhất trong 3 năm tiếp theo.
Nguồi: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/vcsc-sap-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-11-114742.html