Tạo thuận lợi chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất

845

Sáng 24-11, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tọa đàm tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất năm 2023 và công bố kế hoạch hoạt động năm 2024.

Phó Giám đốc VCCI tại TPHCM Nguyễn Hữu Nam phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, Phó Giám đốc VCCI tại TPHCM Nguyễn Hữu Nam cho biết, vai trò kinh tế số, chuyển đổi số trong kinh doanh rất quan trọng. Chuyển đổi số hiện nay là xu thế tất yếu và có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực từ nhỏ đến lớn, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan đến doanh nghiệp. Chuyển đổi số hiện phát triển rất mạnh mẽ, nhận thức vai trò của chuyển đổi số sẽ thay đổi hành vi trong mọi hoạt động.

Việt Nam phấn đấu là chính phủ số đứng thứ 4 trong Asean. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ sớm đạt được mục tiêu này. Việt Nam có tốc độ chuyển đổi số rất mạnh mẽ, công nghệ thông tin tạo nên những doanh nghiệp vươn tầm quốc tế. Rất nhiều công ty chuyển đổ số đến Việt Nam để hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp.

Phó Giám đốc VCCI tại TPHCM Nguyễn Hữu Nam nhấn mạnh, VCCI nằm trong xu thế chung nền kinh tế của chuyển đổi số. Trong Đại hội VII của VCCI đã đưa ra 3 đột phá chiến lược, một là đột phá về xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hai là xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, ba là chuyển đổi số trong doanh nghiệp. VCCI xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ là thúc đẩy sự úng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Chuyển đổi số đang ứng dụng trong tất cả lĩnh vực, doanh nghiệp khi ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất điều đó thể hiện doanh nghiệp số, sản xuất số, nhà máy thông minh giúp doanh nghiệp phát triển khoa học. Trong quá trình sản xuất có hệ thống giám sát chất lượng. Quản trị về xã hội, môi trường là vai trò lớn trong xã hội hiện nay, thể hiện tính minh bạch trong mỗi doanh nghiệp. Việt Nam cần minh bạch trong hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp là mấu chốt trong vấn đề này. Để minh bạch vai trò chuyển đổi số là tất yếu.

VCCI là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính. VCCI là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, Nhà nước có chức năng đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế. Thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học, công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài

Thúy Nhi