Hàng ngàn người từ phía Nam đổ về trong đêm 1.8

1400