Mặt trận xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè vận động hơn 2,8 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo” NK 2019 – 2024

287

Sáng 13-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đầu nhiệm kỳ, toàn Xã có 338 hộ nghèo với 1.451 nhân khẩu và 231 hộ cận nghèo với 874 nhân khẩu, đến nay chỉ còn 15 hộ nghèo với 86 nhân khẩu và 58 hộ cận nghèo với 243 nhân khẩu. Đảm bảo người nghèo được chăm lo hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Vận động số tiền 2.820.538.000đ vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra trong công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhân “Ngày Thế giới chống đói nghèo” được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tổ chức vận động xây dựng mô hình nhà trọ 0 đồng, kết quả có 127 chủ nhà trọ hưởng ứng miễn, giảm tiền nhà trọ với số tiền 1.216.000.000đ.

Chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết cổ truyền được thực hiện tốt: vận động 7.200 phần quà, trị giá 5.040.000.000 đồng; xây dựng, sửa chữa 17 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 1.020.000.000đ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, Mặt trận Tổ quốc xã đã phát huy vai trò đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đề án nông thôn mới do thành phố chọn làm điểm tại xã. Nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật đều được nhân dân đón nhận với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã ngày càng được củng cố, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó giúp nhân dân an tâm học tập, lao động và công tác. Ðời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, an sinh xã hội từng bước đảm bảo.

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “vì biển Đảo quê hương – vì Tuyến đầu tổ quốc”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và phối hợp thực hiện nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao trên địa bàn xã; công tác học chữ – học nghề và giải quyết việc làm ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn nhất là người dân trong dự án di dời, tái định cư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phạm pháp hình sự có những diễn biến phức tạp. Chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân còn thấp.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục – thể thao còn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo còn hạn chế.

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh trong nhiệm 2024 – 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cần tập trung làm tốt một số vấn đề như: Mặt trận Tổ quốc xã động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực sớm đưa xã Nhơn Đức phát triển mạnh, trở thành xã Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, đòi hỏi Mặt trận xã cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp, đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu để từng bước thực hiện khẩu hiệu: Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ Mặt trận là hạt nhân, là nòng cốt.

Thúy Nhi