Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Đoàn kết – Hội nhập – Sáng tạo – Phát triển

775

Ngày 14-4 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức lần thứ V nhiệm kỳ 2023 -2025 diễn ra thành công tốt đẹp với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Đoàn kết – Hội nhập – Sáng tạo – Phát triển”.

Đồng chí Trương Diệp Thúy Hồng, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2025

Tiếp tục nâng cao chất lượng Hội viên, đặc biệt là chất lượng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội vừa vững vàng về bản lĩnh, có nhân cách đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao. Phát huy tính sáng tạo, tinh thần thiện nguyện, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho cộng đồng của sinh viên. Đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các điển hình “Sinh viên 5 tốt”, cộng đồng cựu “Sinh viên 5 tốt” thành đạt, trong đó chú trọng kênh truyền thông trên mạng xã hội.

Duy trì và phát triển 2 đề án của nhiệm kỳ IV: đề án “Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên” và đề án “Nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên” thành đề án “Hỗ trợ sinh viên chủ động hội nhập quốc tế”. Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong trở thành một thế mạnh của sinh viên trường. Bên cạnh đó, tiếp tục trang bị các kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên. Nâng cao chất lượng của sinh viên, người lao động tương lai, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng cũng như yêu cầu của xã hội trong thời đại hội nhập.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, sinh viên trường tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết – Yêu nước – Giỏi nghề” tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chủ động tự tin hội nhập quốc tế. Khẳng định quyết tâm “Xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng, bản lĩnh, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ; luôn đổi mới sáng tạo, khát vọng hội nhập và phát triển”.

Trong nhiệm kì qua đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình “Tiếp sức đến trường”, đội hình “Nhà trọ sinh viên” đã giới thiệu hơn 400 nhà trọ an ninh – sạch đẹp cho hơn 5000 lượt học sinh, sinh viên; Huy động gần 2 tỷ đồng, gần 6000 chương trình hỗ trợ và chăm lo đời sống cho lực lượng tuyến đầu, cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân địa phương trong đợt phòng chống COVID-19; Giới thiệu hơn 2000 suất học vượt khó, khuyến khích học tập theo quy chế nhà trường…

Hội đã phối hợp Đoàn trường, hội đồng chuyên môn của nhà trường tuyển chọn các thí sinh, đề tài tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghệp các cấp, hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề cấp thành phố, cuộc thi tay nghề các cấp, tham gia triển lãm các mô hình học cụ, sản phẩm sáng tạo của sinh viên trong “Ngày Sinh viên sáng tạo” hàng năm.

Thúy Nhi