Xây dựng huyện Nhà Bè phát triển bền vững, sớm trở thành đô thị của TPHCM

1252

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 14-15/5.

Đồng chí Trương Kim An tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại Đại hội, MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổng nguồn quỹ Vì người nghèo thu được 24,6 tỷ đồng, đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ tết cho người nghèo với tổng số tiền và quà trị giá trên 10 tỷ đồng; tặng 3906 suất quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá 7 tỷ đồng; hỗ trợ 1.552 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ 156 phương tiện sinh kế, sửa chữa 181 căn nhà tình thương cho người nghèo.

Vận động thăm hỏi, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách với tổng số tiền và quà trị giá hơn 2 tỷ đồng. Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng 100% khu phố “Không có tội phạm ẩn náu hoặc có tội phạm ẩn náu được phát hiện nhanh, xử lý kịp thời”.

Vận động thu quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” được 4,6 tỷ đồng, tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới như: thăm, tặng quà cho đồng bào vùng biên; các đơn vị Biên phòng kết nghĩa…với tổng số tiền hơn 4,169 tỷ đồng.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè đã nhận được sự ủng hộ hàng hóa lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế quy ra tiền trên 47 tỷ đồng. Kinh phí ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền tỷ 872 triệu đồng; kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 là 1 tỷ 528 triệu đồng và kinh phí ủng hộ cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 hơn 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn nhấn mạnh, với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, công tác Mặt trận trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực xây dựng và ra mắt 19 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và trên không gian mạng; trên địa bàn, tạo dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ tới, thành phố dự báo quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sẽ làm gia tăng sự biến động về tính chất, kết cấu giai tầng trong xã hội. Các vấn đề về tốc độ già hóa dân số, thiếu hụt nguồn lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao, vấn đề việc làm, về khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, về bất bình đẳng giới… tạo áp lực ngày càng lớn cho hệ thống an sinh xã hội. Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương sẽ ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của Mặt trận ở cơ sở và đời sống nhân dân.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật, góp ý xây dựng chính quyền, được Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện Nhà Bè xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tập trung thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã phát huy tích cực quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi cử tri và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2024 – 2029, TPHCM có nhiều thời cơ, thuận lợi khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW “Về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM” sẽ tạo động lực và cơ hội cho sự phát triển mới của thành phố, trong đó có huyện Nhà Bè.

Đòi hỏi mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn tộc, góp phần xây dựng huyện Nhà Bè phát triển bền vững để sớm trở thành đô thị của TPHCM vào năm 2030.

Thúy Nhi