MTTQ Việt Nam Quận 8 luôn quyết tâm, nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân

1905

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 10-11/5.

Đồng chí Trần Thanh Hà tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam Quận 8 đều đạt vượt chỉ tiêu, quỹ “Vì người nghèo” trong 5 năm vận động 39,024 tỷ đồng góp phần quan trọng cùng với quận vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước thời hạn 2 năm phấn đấu đến cuối năm 2024 Quận 8 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” được 7,512 đồng/2,5 tỷ đồng, đạt 300,48% chỉ tiêu trong nhiệm kỳ. Xây dựng và sửa chữa 191/150 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, đạt 127,3% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm qua của MTTQ Việt Nam Quận 8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục những khó khăn.

Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ ở địa bàn dân cư, ở các cơ quan, đơn vị mà còn tổ chức triển khai ở các cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng và trên không gian mạng. Nỗ lực thực hiện tốt đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” trên địa bàn Quận 8, tạo dấu ấn sâu sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí cho biết, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 MTTQ Việt Nam Quận 8 đã phát huy được vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19. Đảm bảo kịp thời hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận với tổng số tiền chăm lo ước khoảng 107 tỷ đồng. Đoàn kết các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tôn giáo, dân tộc tham gia phòng, chống dịch với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Sau đại dịch, Quận 8 có 432 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, MTTQ Quận 8 phối hợp vận động các nguồn lực chăm lo và tổ chức nhiều chương trình hữu ích, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các em với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí tin tưởng MTTQ Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết một lòng, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân quận nhà, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng Quận 8 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ Việt Nam quận đã tuyên dương 105 tập thể, 175 cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác; 155 gương điển hình “Hoa đoàn kết”; 4008 gương “Người tốt việc tốt”; 102 gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu và giới thiệu 18 “Gương thầm lặng mà cao cả”.

Trong 5 năm tới, giai đoạn 2024 – 2029 Quận 8 sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đô thị hoá, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; chương trình giải toả nhà trên, ven kênh, rạch và chỉnh trang một số khu vực để xây dựng Quận 8 theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình là chủ trương lớn, tác động đến đời sống của bộ phậnnhân dân.

Đề cao vai trò của nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của Quận, Thành phố và đất nước, quyền con người, quyền công dân thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài tạo động lực mới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, xây dựng Quận 8 phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thúy Nhi