Đồng Nai huỷ bỏ văn bản cho phép Công ty Free Land bán nhà hình thành trong tương lai

18535

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có công văn số 2035/SXD-QLN-TTBĐS về việc huỷ bỏ văn bản 1054/SXD-QLN-TTBĐS về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại khu A2 thuộc dự án King Bay.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, ngày 24/3/2021, Sở có văn bản 1054/SXD-QLN-TTBĐS với nội dung xác nhận điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với khu dân cư A2 thuộc dự án Khu dân cư xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (dự án King Bay) do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư.

Theo nội dung văn bản trên, đối với việc bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai tại khu dân cư A2: Căn cứ vào điều 56, Luật kinh doanh bất động sản thì Công ty CP Free Land chỉ được Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – phòng giao dịch Nhơn Trạch ký “Hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc”; cho nên chưa đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của việc bảo lãnh trong bán nhà hình thành trong tương lai. Do vậy, Công ty Free Land phải thực hiện bảo lãnh bán nhà hình thành trong tương lai cho từng khách hàng theo đúng quy định, hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được giao cho bên mua và không vượt quá thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Sở Xây dựng đã huỷ văn bản xác nhận khu A2 dự án King Bay
“Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai huỷ văn bản cho phép Công ty Free Land bán nhà hình thành trong tương lai tại Khu A2 dự án King Bay, nhưng chủ đầu tư vẫn ký hợp đồng xây dựng nhà, liệu có hợp pháp không?” – khách hàng mua nhà dự án đặt vấn đề

Vừa qua, Sở Xây dựng cũng nhận được văn bản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – phòng giao dịch Nhơn Trạch với nội dung “Hợp đồng cấp bảo lãnh nguyên tắc số BL01/MB-FL ký ngày 19/1/2021 không có hiệu lực pháp lý và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – phòng giao dịch Nhơn Trạch không phát sinh bất kỳ hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể nào khác đối với Công ty CP Free Land”.

Do đó, Sở Xây dựng huỷ văn bản 1054/SXD-QLN-TTBĐS về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại khu A2 thuộc dự án King Bay. Công ty CP Free Land thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 30/7/2020, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản số 3823/SXD-QLN-TTBĐS xác nhận sản phẩm của dự án tại khu A2 đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thế nhưng, chưa đầy 6 tháng sau, tức ngày 2/2/2021, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản 455/SXD-QLN-TTBĐS thông báo hủy văn bản số 3823/SXD-QLN-TTBĐS ngày 30/7/2020.