TP.HCM ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp

718

Chiều 29/10/2022, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp.

Với phương châm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thành phố triển khai mới “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Hệ thống) trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tại địa chỉ truy cập https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/.

Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công; thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tại lễ Ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ, được UBND Tp Hồ Chí Minh tin tưởng giao triển khai hệ thống, VNPT đã huy động trên 100 kỹ sư công nghệ thông tin, cán bộ chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm thực hiện thành công các dự án lớn của Chính phủ, Bộ, Ngành, địa phương cùng tham gia vào dự án. Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tập trung nguồn lực, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị có liên quan của Thành phố, Bộ TT&TT, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để thực hiện những nhiệm vụ cần phải làm trong thời gian tới với mục tiêu hỗ trợ TP Hồ Chí Minh vận hành, khai thác Hệ thống hiệu quả nhất, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền thành phố.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng với năng lực đáp ứng dự kiến xử lý 17 triệu hồ sơ/năm, khoảng 2.200 cán bộ và khoảng 9 triệu người sử dụng. Hồ sơ thủ tục được số hóa, xử lý trên môi trường điện tử, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Điều này có ý nghĩa lớn với Thành phố Hồ Chính Minh, nơi người dân có khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin cao, là thành phố năng động, có sự đa dạng về cư dân sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Hệ thống được kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống định danh, xác thực quốc gia; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương, nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết phấn đấu đến cuối năm nay, 100% thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ; cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến theo các quyết định của Trung ương và địa phương.