Huyện Nhà Bè: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

560

Sáng 18-3 , Hội nông dân xã Nhơn Đức tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí trong đó đồng chí Trần văn Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2023-2028.

Ra mắt Ban chấp hành Hội nông dân xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2023-2028

Xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè cách trung tâm Thành phố khoảng 20km. Xã có diện tích tự nhiên 1453,04 ha, được chia làm 4 ấp, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 958,15ha (chiếm tỷ lệ 65,94%), đất phi nông nghiệp: 494,89ha (tỷ lệ 34,06%).  Toàn xã hiện có 179 hộ nông nghiệp với hơn 290 lao động tham gia sản xuất nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ công tác Hội và phong trào Nông dân xã đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, trong đó công tác giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Thành Phố trên 2,2 tỷ đồng với 43 hộ vay vượt chỉ tiêu 110%. Đặt biệt là vận động thành lập được 01 hợp tác xã nông dân cho hội viên sản xuất kinh doanh.

Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất ngày càng hiệu quả; vai trò của quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng được phát huy và mang lại hiệu quả cho nông dân.

5 năm liên tục công tác Hội và phong trào nông dân của xã được Hội Nông dân Huyện đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có 3 năm là 1 trong 3 đơn vị đứng tốp đầu phòng trào thi đua của Hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức chia sẻ, tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo mọi điều kiện giúp cho nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổ chức thực hiện các phong trào Hội phải gắn Nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của Xã nhà là: “Quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí từ xã lên Phường trong thời gian tới”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, công tác Hội của xã phải quan tâm làm tốt công tác tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân. Phát huy quyền làm chủ của nông dân, tích cực học tập nâng cao trình độ, đặt biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, phương thức sản xuất mới trong hội viên nông dân. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân hơn nữa trong thời gian tới.

Thúy Nhi