Xe biển số nước ngoài “ngông nghênh” trên đường ở Đắk Lắk

Không giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhiều xe mang biển số nước ngoài chở mía nguyên liệu cho Nhà máy Mía đường 333 "ngông nghênh" trên nhiều tuyến đường ở huyện Ea Kar và M’ Đrắk; thậm chí vô tư “thông chốt” kiểm soát khi lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

380

 

Không giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhiều xe mang biển số nước ngoài chở mía nguyên liệu cho Nhà máy Mía đường 333 “ngông nghênh” trên nhiều tuyến đường ở huyện Ea Kar và M’ Đrắk; thậm chí vô tư “thông chốt” kiểm soát khi lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

hưởng đến phục hồi môi trường sau quá trình khai thác cát.

 

00:00
03:55

 

Tạp chí Công nghiệp môi trư