Đóng tiền “hợp thức” sai phạm công trình siêu khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel?

Chỉ sau hơn 10 ngày chỉ đạo xử phạt vi phạm hành chính TTXD, UBND tỉnh Lâm Đồng lại có văn bản giao các sở, ngành xác định nghĩa vụ tài chính Công ty CP Khải Vy phải nộp do thay đổi thiết kế làm tăng hệ số sử dụng đất dự án khách sạn 5 sao.

191
Văn bản này cũng cho phép Công ty CP Khải Vy thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do tăng hệ số sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành đầu tư, xây dựng công trình (dự án siêu khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel), hạng mục công trình theo giấy phép xây dựng được cấp.